Het project in een notedop


Werkpakket 1: Nul op de meter als Ikea pakketje

Binnen het project werken industriepartijen aan gereedmaken van NoM voor grootschalige uitrol: wat is er nodig om te standaardiseren en te industrialiseren? Hoe zorgen we dat de installaties van de een op het platform van de ander kunnen worden gebruikt? Welke doorontwikkeling moet plaatsvinden om prestaties en betaalbaarheid te verbeteren? Dit leidt tot het beschikbaar komen van een NoM-oplossing die industrieel te produceren en compatibel is.

Werkpakket 2: Offer you can't refuse

Vervolgens moet dit aanbod aan de man gebracht worden: hiertoe wordt in het project gewerkt aan een zo aantrekkelijk mogelijke consumentenpropositie. Misschien wel de grootste uitdaging is om 'achter de voordeur' te komen. Consumenten zijn momenteel nog niet bereid om te investeren in het energieneutraal maken van hun woning, ondanks het feit dat dit technisch mogelijk is. Partijen willen hun gezamenlijke inzichten, kennis, data en ervaring inzetten om de drempels te overwinnen die de woningeigenaar op dit moment ervaart in zijn beslissingsproces en zo een offer you can't refuse op te stellen.

Werkpakket 3: Slimme uitrol

Slimme uitrol in het project wordt opgepakt door woningcorporaties en door de betrokken gemeenten. Het gaat hierbij zowel om huur- als om koopwoningen. Bij industrialisatie bestaat een fundamenteel verschil tussen 500 woningen en 5000 woningen fabriceren. Wat aanpak betreft geeft tien keer 500 woningen geen schaalvoordeel, n keer 5000 levert 30% kostenbesparing op.

Werkpakket 4: Slimme werkplaats en innovatieloop

Om deze insteek te borgen wordt op de SPARKCampus een Werkplaats Slimme Uitrol ingericht zowel fysiek als virtueel. Vanuit de werkplaats gaan multidisciplinaire teams werken aan het verbeteren van de slimme uitrol in het project (feedback loop). Daarnaast wordt in de werkplaats gewerkt aan bekende drempels voor uitrol, zoals esthetiek (en de rol van de welstandscommissie), gebruik en inpassing van Biobased materialen (onder leiding van de Zeeuwse partners) en duurzaam materiaalgebruik, financieringsconstructies en slim aanbesteden. De multidisciplinaire teams bestaan uit projectpartners in SBNoM, eventueel aangevuld met ondertekenaars van de (Brabantse) Stroomversnelling en ingehuurde externe experts waar nodig.


De effecten van dit driejarige project zullen direct bijdragen aan grootschalige uitrol van NoM in Zuid- Nederland (en daarbuiten). SBNoM zal leiden tot een enorme vermindering van energieverbruik in de gebouwde omgeving. Daarnaast zijn er grote economische voordelen in de energiebesparing voor eindgebruikers te behalen en economische kansen voor bouw- en installatiebedrijven in de gehele regio.