EINDPUBLICATIE SBNOM


Het project Sneller en Beter Naar Nulopedemeter heeft aan het einde van 2019 een afronding gekregen in de vorm van een eindpublicatie. Deze is met uiterste zorg samengesteld aan de hand van de velen interviews, tussenrapportages en analyses. De eindpublicatie en rapportage stond onder supervisie van dr. Emile Quanjel lector Avans Innovatie Bouwproces & Techniek. En onder eindredactie van Kwartiermakers in de Bouw.

De gedrukte versie is op te vragen via Kwartiermakers in de Bouw. t.a.v. Brigitte Berends via het emailadres: info@kmidb.nl